אב ל-4 העניק את המשק החקלאי במתנה לאחד מבניו. לאחר ששניהם מתו טענו שלושת האחים האחרים שאביהם נוצל. אבל ביהמ”ש חשב אחרת עו”ד אלון גולדברג | פסקדין פורסם:  04.02.21 , […]

Read more ›

ירושת משק משפחתי היא סוגיה מורכבת. זכות בנחלה אינה זכות קניינית רגילה והיא כפופה למערכת הסכמית שבין רשות מקרקעי ישראל, האגודה השיתופית, ובדרך כלל גם הסוכנות היהודית. הסכם זה מכונה הסכם […]

Read more ›