אב ל-4 העניק את המשק החקלאי במתנה לאחד מבניו. לאחר ששניהם מתו טענו שלושת האחים האחרים שאביהם נוצל. אבל ביהמ”ש חשב אחרת עו”ד אלון גולדברג | פסקדין פורסם:  04.02.21 , […]

Read more ›

האם הזכות לקבל נחלה במושב היא חלק בלתי נפרד מהמגרש? זו השאלה אליה נדרש בית המשפט בעקבות תביעה של בני זוג שהאגודה השיתופית של מושב כרם בן זמרה סירבה לקבל […]

Read more ›