ירושת משק משפחתי היא סוגיה מורכבת. זכות בנחלה אינה זכות קניינית רגילה והיא כפופה למערכת הסכמית שבין רשות מקרקעי ישראל, האגודה השיתופית, ובדרך כלל גם הסוכנות היהודית. הסכם זה מכונה הסכם המשבצת או ההסכם המשולש.

ההסכם המשולש קובע כי בפטירתו של אחד מבעלי הזכויות, עוברות מלוא זכויותיו לבן או בת הזוג שנותרו בחיים, ובאין בן זוג, עוברות הזכויות לבן הממשיך. רק באין בן ממשיך, עוברות הזכויות בכפוף לחוק הירושה.

חוק הירושה קובע כי המשק יימסר ליורש המוכן ומסוגל לקיימו, והוא יפצה את היורשים האחרים. מצב זה מביא במקרים רבים למחלוקות ואף להליכים משפטיים בתוך המשפחה.

בשנים האחרונות קיבלה רשות מקרקעי ישראל סדרת החלטות הנוגעות לעיגון הזכויות בחלקת המגורים, במסגרתן יחתמו בעלי הזכויות במשק על הסכם חכירה חדש בינם לבין הרשות.

הסכם החכירה החדש מבטל את הסדרי ההורשה שנקבעו בהסכם המשולש ומכפיף אותם לחוק הירושה, אך עדיין מגביל רישום של בעל זכויות יחיד במשק.

מה הפתרון? כיצד ניתן להסדיר את סוגיית ההורשה במשק?

לאור זאת עלול ליצור הסכם החכירה החדש בעיות חדשות. לדוגמא, אם בעל הזכויות לא הותיר צוואה, עלול בן זוגו למצוא עצמו בעימות למול יתר היורשים של המשק – שהם בדרך כלל ילדיהם של בני הזוג

עו”ד אלון גולדברג העוסק בתחום הנחלות והמשקים השיב לשאלות הגולשים >>

מזל שאלה: אני אם לחמישה בעלת נחלה במושב. בשטח גר גם בני הבכור עם משפחתו והוא עוזר לי שנים ארוכות ודואג ללול התרנגולות. מיניתי אותו כבן ממשיך אבל אני חוששת ממריבות בין האחים לאחר מותי. אשמח לעצתך.

שלום מזל, אם הושלם הליך מינוי הבן הממשיך, אזי כל הסדר לפיצוי או פיצול הנחלה בין האחים תלוי ברצונו הטוב של הבן. בן ממשיך הינה התחייבות חוזית בלתי חוזרת בין ההורה הממנה לבן הממונה.

אם לא נחתם הסכם פיצוי בין האחים טרם המינוי, הבן הממשיך אינו חייב בפיצוי לאחיו. במקרה כזה, את יכולה למשל לערוך צוואה בנוגע ליתרת רכושך ולחלק את יתר הרכוש והכספים הנותרים לאחים האחרים, תוך החרגת הבן שקיבל את המשק.

אבי שאל: שמעתי שאפשר להשיג זכות קניינית של חכירה לדורות בנחלה. אני מעוניין לעשות את זה כדי שאוכל להתנתק מרמ״י ולהוריש את השטח בבוא היום לשלושת ילדי. מה התנאים לכך?

החלטת רשות מקרקעי ישראל לעיגון הזכויות בחלקת המגורים מאפשרת לך להוון את המשק ולרכוש את מלוא הזכויות בחלקת המגורים (2.5 דונם) כנגד תשלום של 33% משווי הקרקע של החלקה על פי שמאות של רשות מקרקעי ישראל.

רכישת מלוא הזכויות בחלקת המגורים תאפשר לך לפצל מהמשק שני מגרשי מגורים שכל אחד מהם חייב לכלול לפחות 160 מ”ר זכויות בניה, וכל אחד מהמגרשים האלה תוכל להוריש לשניים מילדיך, וכל זאת בתנאי שבנחלה המקורית שאותה תוריש לילדך השלישי, תישאר יחידת דיור שתכלול לפחות 160 מ”ר.

כניסה מלאה למתווה המתואר תביא בנוסף גם להתנתקות מרמ”י בכל הנוגע לחלקת המגורים.

בתיה שאלה: יש לי שני בנים. אפשר להפריד מגרש מנחלה חקלאית ולהוריש לכל אחד מהם חלק אחר?

אם רצונך להוריש את הנחלה לשני ילדים, אין צורך במקרה זה לרכוש את מלוא הזכויות בנחלה, אלא ניתן לפצל מהנחלה מגרש אחד שיכלול לפחות 160 מ”ר זכויות בניה, וזאת כנגד הצטרפות להסדר, ותשלום לרשות מקרקעי ישראל סך של 33% משווי המגרש המפוצל (גם כאן על פי שמאות של רמ”י).

שימי לב שגם במקרה זה יש לבצע לפני כן הסדרה מלאה של כל חריגות הבניה במשק ולעמוד ביתר התנאים שבהחלטה.

שרי שאלה: אני רוצה לכתוב צוואה להעברת הנחלה שלי לארבעת ילדי. מה התנאים שחשוב להקפיד עליהם כדי שהצוואה תקוים?

שרי, מאחר ולא ניתן לרשום נחלה על שם ארבעה יורשים, אמליץ לך לבחון בשיתוף עם ילדייך אפשרויות שונות כגון: רישום הזכויות על שם אחד האחים שיפצה את יתר אחיו, לחילופין, היוון חלקת המגורים ופיצול מגרשי מגורים מתוך הנחלה, ורק כפתרון אחרון בלבד מכירת המשק לצד שלישי וחלוקת התמורה בין האחים.

יש להקפיד כי את הצוואה בסופו של דבר יכין עו”ד הבקי בענייני מושבים, וכן שהצוואה תכלול הוראות ברורות על מנת שניתן יהיה לקיימה ללא מחלוקות מיותרות.

בן שאל: אחי מונה כבן ממשיך על ידי הורי כשהיו בחיים. כעשר שנים לפני פטירתם אפשרו לי הורי לבנות בית מגורים במשק שבו הנני מתגורר עם משפחתי עד היום. האם אפשר לבטל את המינוי כדי שהנחלה תחולק בין שנינו?

כפי שנאמר קודם, מינוי של בן ממשיך הוא התחייבות חוזית בלתי חוזרת. יחד עם זאת, על פי הפסיקה כפי הנראה יחויב אחיך לפצות אותך בגין השקעותיך בבית המגורים. המלצתי היא לפנות להליכי גישור ולנסות לפתור את המצב על ידי פיצול המגרש עליו ניצב ביתך.

נעמי שאלה: בעלי ואני חברי אגודה מזה חמש שנים. הכרנו לאחר גירושיו ועברתי לגור איתו במשק שנשאר בחזקתו לאחר הגירושין. לשנינו אלה נישואים שניים ויש לו ילדים מנישואיו הראשונים. הוא מבוגר ממני ואני חוששת שאחרי מותו ילדיו יסלקו אותי ולא יהיה לי איפה לגור. איך למנוע את זה?

נעמי, בהנחה ומדובר בנחלה לא מהוונת, ובמידה שאין הסכם שמסדיר את יחסי הממון ביניכם, ואם בעלך לא יותיר צוואה בה מוריש את המשק לאחר, יועברו עם פטירתו מלוא הזכויות בנחלה לחזקתך – בכפוף להוראות הסכם המשבצת.

יחד עם זאת, על מנת למנוע הפתעות לא נעימות, דרך המלך במקרים האלה הינה הכנה של צוואה שתסדיר את זכויותייך במשק.

חיים שאל: קיבלתי את המשק החקלאי של הוריי בירושה כבן ממשיך. שלושת אחיי טוענים שאני צריך לפצות אותם בגלל שהמושב התנתק מהסוכנות לפני חמש שנים, ובהסכם הדו-צדדי לא קיים מעמד של בן ממשיך. האם הם צודקים?

על מנת לאבחן את מעמדך כיורש הנחלה עליך לברר האם כאשר הוריך מינו אותך כבן ממשיך היתה האגודה עדיין חתומה על ההסכם המשולש.

במידה והושלם רישומך כבן ממשיך בסוכנות היהודית, חלות עליך הזכויות של הבן הממשיך, ואינך חייב בפיצוי לאחיך. אך במידה וההורים הורו למנות אותך כבן ממשיך לאחר שחתמה האגודה על החוזה הדו-צדדי, או לחילופין לא הושלם הרישום בסוכנות היהודית, אין תוקף למינוי וזכויותיך כיורש יקבעו מכוח צוואה או צו ירושה.

אם לא ערכו הוריך צוואה המורישה לך את מלוא הזכויות במשק, תיאלץ כפי הנראה לפצות את אחיך.

עו”ד אלון גולדברג עוסק ב- נחלות ומשקים במושבים וקיבוצים