אחד החששות של כל שוכר דירה הוא שבעל הנכס יאשים אותו בגרימת נזקים להם לא גרם

במקרה הבא, שוכרת שהואשמה על ידי בעלת הנכס בגרימת הנזקין הכחישה את המעשים המיוחסים לה, מה שהוביל להגשת תביעה נגדה

בעלת הדירה הגישה את התביעה וציפתה לקבל פיצוי, אך בית המשפט החליט לדחות את תביעתה

בהחלטתו טען כי התרשם שהנזקים בבית נגרמו שלא באשמת השוכרת אלא היו שם עוד לפני כן, ואף היוו סיבה מוצדקת לביטול חוזה השכירות ולעזיבת הדירה

https://www.psakdin.co.il/Court/%D7%AA%D7%90-%D7%9E-29239-04-15-%D7%90%D7%A7%D7%9E%D7%9F-%D7%95%D7%90%D7%97-%D7%A0-%D7%90%D7%91%D7%92%D7%99-%D7%A7%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%A3-%D7%95%D7%90%D7%97_1?Ref=%2fCourt%3ftxtCaseNumber%3d29239-04-15%26rptSearchJudge%3d1%26rptSearchSide%3d1%26rptSearchLawyer%3d1%26rptSearchText%3d1%26rptSearchLaws%3d1%26rptCourtCategory%3d1%26SearchCourtSort%3drbSortByDate%26rptList_Page%3d1%26rptList%3d0%26Search%3d1#.WyolxzQmCUl