האם הזכות לקבל נחלה במושב היא חלק בלתי נפרד מהמגרש? זו השאלה אליה נדרש בית המשפט בעקבות תביעה של בני זוג שהאגודה השיתופית של מושב כרם בן זמרה סירבה לקבל אותם כחברים.

בני הזוג רכשו מגרש במושב אך לאחר מכן נתקלו בהתנגדות חברי מושב לכך שיקבלו את זכויות הנחלה הצמודות למגרש. המתנגדים טענו שהנחלה שייכת לבנם.

בית המשפט קיבל את תביעת בני הזוג וקבע שהנחלה והמגרש אינן ניתנות להפרדה:

https://www.psakdin.co.il/Court/ה-פ-70271-01-17-אמיר-ואח-נ-של-הפועמ-ז-להתישבות-שיתופית-בע-ואח_4#.XjR4Pi17FE4