האם הזכות לקבל נחלה במושב היא חלק בלתי נפרד מהמגרש? זו השאלה אליה נדרש בית המשפט בעקבות תביעה של בני זוג שהאגודה השיתופית של מושב כרם בן זמרה סירבה לקבל […]

Read more ›

 אחד החששות של כל שוכר דירה הוא שבעל הנכס יאשים אותו בגרימת נזקים להם לא גרם במקרה הבא, שוכרת שהואשמה על ידי בעלת הנכס בגרימת הנזקין הכחישה את המעשים המיוחסים […]

Read more ›