כאשר אנו מפקידם את הנכס שלנו – דירת מגורים, נכס מסחרי, או כל נכס אחר שנרכש בעמל רב – בידיים זרות, נרצה לדעת כי הליך ההתקשרות מול אותו אדם נעשה בצורה המיטבית שתגן עלינו בעת צרה. תפקידם של הסכמי שכירות לנכסים מסחריים ודירות מגורים, לספק ללקוח (השוכר או המשכיר) הגנה מלאה ומתן מענה למרבית הסיטואציות המשפטיות העלולות להתעורר במהלך תקופת השכירות.