מחוץ לכותלי בית המשפט, גישורים ובוררויות – כמגשר ובורר וכמייצג.