אחת ההחלטות בעלת המשמעויות הכספיות החשובות ביותר בחייו של אדם, הינה רכישה או מכירה של דירת מגוריו, או דירת השקעה, משרדנו מתמחה בליווי עסקאות נדל”ן פרטי ו/או מסחרי תוך שימת דגש על כלל היבטי העסקה – מיסוי, תכנון ובניה, כדאיות כלכלית.