משרדנו מתמחה בסיוע ללקוח בהתמודדותו מול הרשויות השונות בתחומי התכנון והבניה – התרי בנייה, שינויי תב”ע, הסדרת חריגות בניה למול הרשויות המקומיות ורשות מקרקעי ישראל.