עסקאות מכירה ורכישה

הליווי המשפטי כולל, בדיקת התכנות, איתור מכשולים העלולים להתעורר בדרך ומתן פתרונות מקצועיים, הכנת הנכס למכירה, או לחילופין חוות דעת לנכס הנרכש, הכוללת התמודדויות עם היבטי המיסוי, היתרי הבניה, היטלי השבחה, כל אלו למול ההחלטות והתקנות השונות של רשות מקרקעי ישראל – מתן מעטפת מקצועית שלמה הכוללת אנשי מקצוע – שמאים, רו”ח, קבלן, אדריכל, אפשרויות מימון וכיו”ב, הכנת הסכם המכר וליווי ההליך לכל אורכו עד להשלמת העסקה ברישום ברשות מקרקעי ישראל או לשכת רישום המקרקעין (טאבו) כנדרש בחוק.

משרדנו מתמחה בעסקאות הכוללות ייצוג שני הצדדים לעסקה, דבר המייעל את ההליך ומסייע להשלמת העסקה באופן המהיר והיעיל ביותר תוך שמירה על האינטרסים של כל הצדדים לעסקה.