יעוץ וייצוג משפטי, אגודות, מושבים וחברים, מול הגופים הרשמים השונים, כגון רשם האגודות שיתופיות, רשות מקרקעי ישראל, הסוכנות היהודית, המועצות האזוריות השונות, הכנת הסכמים ומתן חוות דעת משפטיות.