ייעוץ החל משלב תכנון ההרחבה, החל משלב הרעיון, בדיקת התכנות וכדאיות, המשך בהצגתו למול האסיפה הכללית – עריכת הסכמים למול רמ”י, מוא”ז ו/או קבלני פיתוח ומשתכנים, ליווי הפרוייקט עד לסיומו.