משרדנו מתמחה בסיוע ללקוח החל משלב קבלת ההחלטה למינוי בן ממשיך, סיוע (באם נדרש) בהחלטה החשובה לגבי זהותו של הבן הממשיך, הכנה של סדרת הסכמים המסדירה את זכויותיו וחובותיו כלפי ההורים ו/או הורי ההורים בעלי הזכויות במשק – ובמידת הצורך, גם כלפי בני המשפחה האחרים, ובהמשך – רישום זכויותיו של הבן הממשיך במוסדות השונים כנדרש.