בבית המשפט למשפחה בנצרת התקבלה תביעה של אם נגד בנה הבכור. האם סיפרה שהיא ובעלה המנוח מינו את בנם כ״בן: ממשיך״ בנחלה שלהם במושב בצפון הארץ מתוך הבנה הדדית שהוא […]

Read more ›

האם הזכות לקבל נחלה במושב היא חלק בלתי נפרד מהמגרש? זו השאלה אליה נדרש בית המשפט בעקבות תביעה של בני זוג שהאגודה השיתופית של מושב כרם בן זמרה סירבה לקבל […]

Read more ›

 אחד החששות של כל שוכר דירה הוא שבעל הנכס יאשים אותו בגרימת נזקים להם לא גרם במקרה הבא, שוכרת שהואשמה על ידי בעלת הנכס בגרימת הנזקין הכחישה את המעשים המיוחסים […]

Read more ›

סכסוך משפחתי באחד המושבים הוותיקים בעמק יזרעאל ממחיש את מורכבות סוגיית הבן הממשיך והאופן בו היא יכולה לגרום למשברים עמוקים במשפחה. בני זוג הגיעו לגור במושב ב-1938 וחכרו את הנחלה […]

Read more ›

אם רציתי לדייק בכותרת של המאמר, היה עלי לכתוב, “מי יגור במשק שלי…” העיסוק בכל נושא הקשור לתכניות שלאחר לכתנו מהעולם בשיבה טובה, מעסיקות כל אחד מאתנו מחד, לצד הפחד […]

Read more ›